រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

Pursat Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

 • 5.0ពាន់
 • ដោយ Admin

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ខូយ រីដា ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។

   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ចេង ឡៃ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក សាយ សុជាតិ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក គិត សុផា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក លឹម សុខតូ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ពៅ ពិសិដ្ឋ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោកស្រី ប៉ុក ណាឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោក ហៀម ឃួន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត (ថ្មី)
 • លោក ងួន ប៉ោសេង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត (ថ្មី)
 • លោក ឡាយ វិសិដ្ឋ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត (ថ្មី)
 • លោក រុន សារី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត (ថ្មី)

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ណារ៉ា ចំរើន នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករង រដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ធាង ផេង នាយករង រដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ចក់ សាយ នាយករង រដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក យ៉ន ភីរិន នាយករង រដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក ង៉ែត សីលា នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ទី រ៉ា នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត
 • លោក ធាង សេង នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត
 • លោក ពេជ្រ សុវណ្ណ នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខេត្ត
 • លោក ឈាម តិចឡុង នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្ត
 • លោក ជា ចំរើន ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មខេត្ត
 • លោក ថន សុភារុណ ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្ត
 • លោក គឹម ចន្ថា ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្ត